Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Střecha chalupy překrývá obytnou část a kůlnu. Nejvyšší stěna má výšku h. Rozměry jsou uvedené v náčrtku, stěny s podlahou svírají pravý úhel.

Jaká je výška h nejvyšší stěny chalupy?
a) menší než 3,5 m
b) 3,5 m
c) 3,6 m
d) 3,7 m
e) větší než 3,7 m

Řešení:

1) Na obrázku jsou 2 trojúhelníky, které mají shodný úhel a (využíváme tangens úhlu a):
tg(a)= délka protilehlé odvěsny/délka přilehlé odvěsny
$$tg a=frac{0,6}{2,5}$$

2) Vypočítáme si kolik má °:
a = 13,5°

3) Nyní dosadíme do vzorce pro výpočet nejdelší strany:
$$tg 13,5=frac{x}{5}$$

4) Vyšlo nám, o kolik je nejdelší strana delší než druhá nejdelší strana (2,3 m)
x = 1,2 m

5)Teď už jen sečteme a získáme délku nejdelší strany h:
2,3 m + 1,2 m = 3,5 m

Správná odpověď je tedy (b).


Časová náročnost: 4-6 min

Jedná se o příklad z maturitního testu.