Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Množina všech reálných čísel M splňuje zároveň 2 podmínky:
(1.) číslo je menší než 3, (2.) absolutní hodnota čísla je větší než nebo rovna 4
Zapište množinu M intervalem.

Řešení:

1) První podmínce vyhovuje interval (-∞; 3), přičemž číslo 3 do ní nepatří (kulatá závorka)
2) Druhé podmínce vyhovuje interval (-∞; -4⟩ ∪ ⟨4; ∞)
3) Průnikem množin je interval (-∞; -4⟩

Zapíšeme M = (-∞; -4⟩


Časová náročnost: 1-2 minuty

Jedná se o příklad z maturitního testu.