Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Řeště v oboru R rovnici:

$$\sqrt{x+1}+\sqrt{x+2}=\sqrt{4x+5}$$

 

Řešení:

Celou rovnice umocníme:

$$\sqrt{x+1}+\sqrt{x+2}=\sqrt{4x+5}/²$$

$${(\sqrt{x+1}+\sqrt{x+2})}^{2}={(\sqrt{4x+5})}^{2}$$

Máme na paměti to, že výraz na levé straně rovnice musíme umocnit podle vzorce:

(a+b)²=a²+2ab+b², kde a=√x+1 a b=√x+2

$$x+1+2\sqrt{x+1}\sqrt{x+2}+x+2=4x+5$$

$$2x+3+2\sqrt{x+1}\sqrt{x+2}=4x+5$$

$$-2+2\sqrt{x+1}\sqrt{x+2}=2x/:2$$

$$-1+\sqrt{x+1}\sqrt{x+2}=x/²$$

$${(-1)}^{2}+(x+1)(x+2)=x^{2}$$

$$1+{x}^{2}+2x+x+2=x^{2}$$

$$3x=-3$$

$$x=-1$$

Než prohlásíme výsledek za správný, musíme provést zkoušku

$$L(-1)=\sqrt{(-1)+1}+\sqrt{(-1)+2}=\sqrt{0}+\sqrt{1}=1$$

$$P(-1)=\sqrt{4(-1)+5}=\sqrt{1}=1$$

$$L=P$$

K={-1}