Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Parabola je křivka, která má od dané přímky a od daného bodu, který na té přímce neleží, konstantní vzdálenost.

  • Vlastnosti paraboly

Bod F je ohnisko paraboly

d je řídicí přímka paraboly

Bod F neleží na d

Přímka FD se nazývá osa paraboly, je kolmá k řídící přímce d a prochází ohniskem F

Bod V je vrchol paraboly a nachází se ve středu úsečky FD

Délku úsečky FD nazýváme parametrem paraboly a značíme ji p, jedná se o vzdálenost ohniska od řídící přímky (|FD|=p)