Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci
  • Parabola může mít 4 různé podoby:
  1. tvar ∪: osa paraboly je rovnoběžná s osou y a je omezená zdola
  2. tvar ∩: osa paraboly je rovnoběžná s osou y a je omezená shora
  3. tvar ⊂: osa paraboly je rovnoběžná s osou x a je omezená zleva
  4. tvar ⊃: osa paraboly je rovnoběžná s osou x a je omezená zprava
  • Vrcholová rovnice paraboly

liší se v závislosti na tvaru paraboly (každá ze 4 podob má jinou vrcholovou rovnici)

Vrchol Vvždy souřadnice [m, n], souřadnice ohniska se liší v závislosti na tvaru paraboly

Vrcholová rovnice pro parabolu ve tvaru ∪ (osa paraboly je rovnoběžná s osou y a je omezená zdola)

ohnisko F má souřadnice:

$$F\left[m, n+\frac{p}{2}\right]$$

vrcholová rovnice:

$$(x-m)^2=2p(y-n)$$

Vrcholová rovnice pro parabolu ve tvaru ∩ (osa paraboly je rovnoběžná s osou y a je omezená shora)

ohnisko F má souřadnice:

$$F\left[m,n-\frac{p}{2}\right]$$

vrcholová rovnice:

$$(x-m)^2=-2p(y-n)$$

Vrcholová rovnice pro parabolu ve tvaru (osa paraboly je rovnoběžná s osou x a je omezená zleva)

ohnisko F má souřadnice:

$$F\left[m+\frac{p}{2},n\right]$$

vrcholová rovnice:

$$(y-n)^2=2p(x-m)$$

Vrcholová rovnice pro parabolu ve tvaru(osa paraboly je rovnoběžná s osou x a je omezená zprava)

ohnisko F má souřadnice:

$$F\left[m-\frac{p}{2},n\right]$$

vrcholová rovnice:

$$(y-n)^2=-2p(x-m)$$

  • Obecná rovnice paraboly vznikne roznásobením vrcholové rovnice