Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Přímka je kolmá k rovině, právě když je kolmá ke všem přímkám roviny.

To, že je přímka kolmá k rovině napíšeme jednoduše:

p ⊥ ρ 

Přímka p, je kolmá k rovině ρ = přímka p je kolmice k rovině ρ .

Jak se ale o kolmosti přímky a roviny přesvědčíme?

Je-li přímka kolmá ke dvěma různoběžkám roviny, pak je k rovině kolmá.