Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: $$\frac{2c + 12}{2-c} \cdot (6-c)$$
Určete všechny hodnoty c ∈ R pro které je hodnota výrazu rovna nule.

Řešení:

1) Zlomek přepíšeme na rovnici
$$\frac{2c + 12}{2-c} \cdot (6-c) = 0$$
2) Výraz je roven nule, pokud se čitatel rovná nule
$$(2c + 12)(6 – c) = 0$$
3) Vytkneme 2 v první závorce
$$2(c + 6)(6 – c) = 0$$
4) Dostáváme tvar pro snadné zjištění výsledku
$$(c + 6)(6 – c) = 0$$
$$c_{1} = -6; c_{2} = 6$$
6) Nesmíme zapomenout, že jmenovatel v původním zlomku se nesmí rovnat nule
$$c \neq 0$$
 
Tedy: $$c_{1} = -6; c_{2} = 6; c \neq 0$$

Časová náročnost: 3 minuty

Jedná se o příklad z maturitního testu.