Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Určete vrcholovou rovnici paraboly s vrcholem V[2; -1], jejíž řídicí přímka je osa y.

Řešení:

K řešení příkladu rozhodně pomůže, pokud si nakreslíme obrázek, díky kterému si uvědomíme, že parabola je omezená zleva a má tvar ⊂

díky tomu zjistíme, že ohnisko má souřadnice

$$F\left[m+\frac{p}{2},n\right]$$

a vrcholová rovnice tvar:

$$(y-n)^2=2p(x-m)$$

Stačí si tedy dopočítat parametr, který se rovná dvojnásobku vzdálenosti řídící přímky od vrcholu paraboly

$$p=2\cdot|dV|$$

popřípadě můžeme parametr dopočítat jako vzdálenost ohniska od řídící přímky

$$|FD|=p$$

z obou výpočtů zjistíme, že parametr p=4

Nyní již můžeme dosadit souřadnice vrcholu V [2; -1] a hodnotu parametru p=4 a získáme vrcholovou rovnici naší paraboly:

$$(y+1)^2=8(x-2)$$