Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Určete parametrickou rovnici roviny ABC, jestliže A[0; 2; 1], B[-1; 3; 2] a C[4; -1; 3].

 

Řešení:

Protože víme, že parametrická rovnice roviny vypadá takto:

X = A + su + tv; s, t ∈ R

dopočítáme si zbylé neznámé a dosadíme do rovnice.

u = AB = u = B-A = (-1-0; 3-2; 2-1)=(-1; 1; 1)

v= AC = C-A= (4-0; -1-1; 3-1)=(4; -3; 2)

nyní již můžeme dosadit do parametrické rovnice roviny

X = A + su + tv; s, t ∈ R

a dostat následující výsledek:

x = -s + 4t,
y = 2 + s – 3t,
z = 1 + s + 3t; s, t ∈ R