Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci
  • Při počítání lineárních rovnic můžeme používat ekvivalentní úpravy.
  • Ekvivalentní úpravy jsou takové, které nijak nezmění platnost rovnice.
  • Strany rovnice můžeme přehazovat, například:

$$2=2(5x+1)$$ je to stejné jako $$2(5x+1)=2$$

  • Ekvivalentními úpravami jsou PŘIČÍTÁNÍ A ODEČÍTÁNÍ, když něco přičteš na jednu stranu rovnice, musíš to přičíst i na druhou. To samé platí pro odečítání.

$$x-2=8$$

$$x-2=8/+2$$

$$x-2+2=8+2$$

$$x=10$$

  • Dalšímim ekvivalentními úpravami jsou NÁSOBENÍ A DĚLENÍ. Ovšem pozor: rovnici nikdy nesmíme násobit či dělit nulou!
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.