Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci
  • Při počítání lineárních rovnic můžeme používat ekvivalentní úpravy.
  • Ekvivalentní úpravy jsou takové, které nijak nezmění platnost rovnice.
  • Strany rovnice můžeme přehazovat, například:

$$2=2(5x+1)$$ je to stejné jako $$2(5x+1)=2$$

  • Ekvivalentními úpravami jsou PŘIČÍTÁNÍ A ODEČÍTÁNÍ, když něco přičteš na jednu stranu rovnice, musíš to přičíst i na druhou. To samé platí pro odečítání.

$$x-2=8$$

$$x-2=8/+2$$

$$x-2+2=8+2$$

$$x=10$$

  • Dalšímim ekvivalentními úpravami jsou NÁSOBENÍ A DĚLENÍ. Ovšem pozor: rovnici nikdy nesmíme násobit či dělit nulou!