Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Na filmovém festivalu byly vyčleněny peníze na odměny. Jedna čtvrtina z celkových odměn byla vyplacena šesti celebritám, zbytek mezi pracovníky festivalu (žádný pracovník festivalu nebyl zároveň celebritou). Celebrity tvořili 2,5 % všech osob, kterým byly vyplaceny odměny.

a) Jaký byl celkový počet osob, kterým byly vyplaceny odměny?

b) Kolikrát byla průměrná odměna pro celebritu větší, než průměrná odměna pro pracovníka festivalu?

Řešení:

Příklad (a)

1) Celebrity tvořilo 6 osob, což je 2,5 % všech lidí

2) Celkem tak bylo na festivalu 100 % lidí, tedy 240

Odměny dostalo celkem 240 osob.

Příklad (b)

1) Celebrit bylo 6, pracovníků tak bylo 240-6 = 234

2) 1 celebrita dostala 1/6 z 1/4 celkových odměn = 1/24 z odměn

3) 1 pracovník dostal 1/234 ze 3/4 celkových odměn = 3/936 = 1/312 z odměn

4) 1/24 je 13 x větší než 1/312

Průměrná mzda celebrity byla 13 x větší než průměrná mzda pracovníka.

Časová náročnost: 4-5 minut

Jedná se o příklad z maturitního testu.