Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Obrazem trojúhelníku ABC v osové souměrnosti je trojúhelník A¹B¹C.

Platí: ΙBCΙ=4√6; Ι∠BACΙ=45°; Ι∠A¹CB¹Ι=15°

Jak je dlouhá strana A¹C?

Řešení:

Nejprve si sepišme, co všechno známe.

  • Víme, že trojúhelník ABC je osově souměrný s trojúhelníkem A¹B¹C.
  • Víme, že úhel α=45°
  • Víme, že strana a=4√6
  • Víme, že úhel γ=15°

Díky tomu, že jsou trojúhelníky shodné, víme, že strana a je shodná se stranou a¹ ⇒ a¹=4√6 a také, že úhel α=α¹=45°

Pokud si dopočítáme úhel β, budeme schopni s pomocí sinové věty dopočítat velikost strany b.

Součet všech úhlů v trojúhelníku je roven 180°, vypočítáme tedy:

α+β+γ=180

Jelikož známe úhly α a γ, vyjádříme úhel β a dostaneme:

β=180-α-γ

β=180-45-15

β=120

Nyní již můžeme použít sinovou větu, protože známe dva úhly v trojúhelníku (α a β) a jednu stranu (a), takže můžeme snadno dopočítat zbývající stranu b.

$$\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}$$

$$b=\frac{{a}\cdot{\sin\beta}}{\sin\alpha}$$

$$b=\frac{4\sqrt{6}\cdot{\sin120°}}{\sin45°}=\frac{4\sqrt6\cdot{\frac{\sqrt3}{2}}}{{\frac{\sqrt2}{2}}}=12$$

Délka strany b je 12 cm.