Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Hyperbola může mít hlavní osu rovnoběžnou s osou x nebo y, podle toho rozlišujeme dva typy rovnic

  • Pro hyperbolu, která má hlavní osu rovnoběžnou s osou x, platí rovnice:

$$\frac{(x-m)^2}{a^2}-\frac{(y-n)^2}{b^2}=1$$

střed S má souřadnice [m; n], vrchol A[m + a; n] a vrchol B[m – a; n]

  • Pro hyperbolu, která má hlavní osu rovnoběžnou s osou y, platí rovnice:

$$\frac{(y-n)^2}{b^2}-\frac{(x-m)^2}{a^2}=1$$

střed S má souřadnice [m; n], vrchol A [m; n + a] a vrchol B [m; n – a] 

Pro obě rovnice platí, že a,b≠0