Matematika k maturitě

To nejpodstatnější ze středoškolské matematiky s důrazem na látku k maturitě.

Obsah tohoto kurzu:

Pravděpodobnost
Co to je pravděpodobnost, základní vzorce pro výpočet pravděpodobnosti, jev jistý, jev nemožný, jev opačný, příklady

Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady

Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?

Řešené příklady z maturit

Zdarma

Pokud se vám naše kurzy zdarma líbí a chcete podpořit tvorbu dalších takových, můžete nás podpořit libovolným příspěvkem, děkujeme.