Matematika k maturitě

Obsah tohoto kurzu:

Pravděpodobnost
Co to je pravděpodobnost, základní vzorce pro výpočet pravděpodobnosti, jev jistý, jev nemožný, jev opačný, příklady

Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady

Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?

Řešené příklady z maturit

Zdarma

Pokud se vám naše kurzy zdarma líbí a chcete podpořit tvorbu dalších takových, můžete nás podpořit libovolným příspěvkem, děkujeme.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.