Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: $$\frac{y-1-\frac{1}{y-1}}{2y^{2}-4y}=$$
Pro y ∈ R / {0; 1; 2} zjednodušte

Řešení:

1) Upravíme čitatele, aby bylo vše ve zlomku se stejným jmenovatelem
$$\frac{\frac{y^{2}-y-y+1-1}{y-1}}{2y(y-2)}$$
2) Složený zlomek si převedeme na 2 zlomky
$$\frac{y^{2}-2y}{y-1}\cdot \frac{1}{2y(y-2)}$$
3) Čitatele upravíme tak, že vytkneme y
$$\frac{y (y-2)}{2y (y-1)(y-2)}$$
4) V čitateli i jmenovateli pokrátíme y(y-2)
$$\frac{1}{2(y-1)}$$
5) V posledním kroku se už jen zbavíme závorky ve jmenovateli roznásobením 2
$$\frac{1}{2y-2}$$

Časová náročnost: 5 minut

Jedná se o příklad z maturitního testu.