Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Podobně jako tomu bylo u kulové plochy a přímky, i u roviny a kulové plochy mohou nastat tři situace:

  1. Rovina leží mimo kulovou plochu.
  2. Rovina se kulové plochy dotýká v jednom bodě dotyku T, tudíž je její tečnou.
  3. Rovina protíná kulovou plochu, tudíž je výsledkem jejich průniku kružnice k. (Pro lepší představu je určitě vhodné si tento scénář nakreslit.)