Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Podobně jako tomu bylo u kulové plochy a přímky, i u roviny a kulové plochy mohou nastat tři situace:

  1. Rovina leží mimo kulovou plochu.
  2. Rovina se kulové plochy dotýká v jednom bodě dotyku T, tudíž je její tečnou.
  3. Rovina protíná kulovou plochu, tudíž je výsledkem jejich průniku kružnice k. (Pro lepší představu je určitě vhodné si tento scénář nakreslit.)
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.