Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Ruské kolo má 15 kabin a otáčí se kolem vodorovné osy. Dokola se otočí za 4 minuty a 16 sekund. Každá kabina se tak pohybuje rovnoměrně po kružnici a za každé 4 sekundy urazí dráhu 3 metry dlouhou. Nad rozměry kabiny neuvažujte. Při výpočtech kabinu nahraďte jedním jejím bodem.

Vypočtěte (v metrech):
a) délku dráhy, kterou urazí jedna kabina při jednom otočení ruského kola (tedy za 4 minuty a 16 sekund)
b) velikost výškového rozdílu, který při otáčení ruského kola překoná jedna kabina od nejnižší možné polohy k nejvyšší možné poloze. Výsledek zaokrouhlete na celé metry.

Řešení:

a) délka dráhy

1) Dosadíme čísla do trojčlenky: 4 s…….. 3 m 256 s….. x m ___________ $$\frac{x}{3} = \frac{256}{4} $$ x = 192 m

Za jedno otočení kabina urazí 192 m.

b) velikost výškového rozdílu

1) z předchozího výsledků víme obvod
1) o = 192 m
2) Vzoreček pro výpočet délky kružnice:
o = π · d
3) Dosadíme do vzorečku:
192 = π · d
4) Vypočítáme d:
d = 61 m

Průměr, tedy výškový rozdíl, je 61 m.

Časová náročnost: 6-7 minut
Jedná se o příklad z maturitního testu.