Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Graf kvadratické funkce f prochází body A [-5; 0], B [-4; 3], C [-3; 4]. Osa souměrnosti o grafu kvadratické funkce f je určena rovnicí x = -3.

a) Zapište souřadnice vrcholu V [x; y] grafu funkce f.
b) V Kartézské soustavě souřadnic Oxy sestrojte graf funkce f.
c) Zapište obor hodnot funkce f.


Řešení:

a) Souřadnice vrcholu V

V = C = [-3; 4]

b) Graf funkce f

c) Obor hodnot funkce f

Vycházíme z bodu b), kde vidíme, že:

H (f) = (-∞; 4

Časová náročnost: 4-5 minut

Jedná se o příklad z maturitního testu.