Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci
  • Nerovnice (stejně jako rovnice) porovnávají dva výrazy.
  • Příkladem nerovnice je: 1< 2
  • Tento výraz nám říká, že číslo 1 je menší než číslo 2
  • Celkem rozlišujeme 4 typy nerovnic (podle 4 znamínek nerovnosti):
  1. > Výraz vlevo je větší než výraz vpravo, takový výraz je například 3>1
  2. Výraz vlevo je větší nebo roven výrazu vpravo, například: 4≥4
  3. < Výraz vlevo je menší než výraz vpravo, napříkld 1<3
  4. Výraz vlevo je menší nebo rovne výrazu vpravo, například: 4≤4
  • Cílem řešení nerovnic je to stejně, jako v případě řešení rovnic, tedy najít takovou neznámou, pro kterou zadaná nerovnice platí.
  • Hlavní rozdíl  při řešení nerovnic je ten, že řešení zapisujeme ve tvaru intervalu.