Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci
  • Nerovnice (stejně jako rovnice) porovnávají dva výrazy.
  • Příkladem nerovnice je: 1< 2
  • Tento výraz nám říká, že číslo 1 je menší než číslo 2
  • Celkem rozlišujeme 4 typy nerovnic (podle 4 znamínek nerovnosti):
  1. > Výraz vlevo je větší než výraz vpravo, takový výraz je například 3>1
  2. Výraz vlevo je větší nebo roven výrazu vpravo, například: 4≥4
  3. < Výraz vlevo je menší než výraz vpravo, napříkld 1<3
  4. Výraz vlevo je menší nebo rovne výrazu vpravo, například: 4≤4
  • Cílem řešení nerovnic je to stejně, jako v případě řešení rovnic, tedy najít takovou neznámou, pro kterou zadaná nerovnice platí.
  • Hlavní rozdíl  při řešení nerovnic je ten, že řešení zapisujeme ve tvaru intervalu.
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.