Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Řeště v oboru R rovnici:

$$\sqrt{x+27}=2+\sqrt{x-5}$$

Řešení:

Začneme určením podmínky že x≥5 a následně celou rovnici umocníme

$${(\sqrt{x+27})}^{2}={(2+\sqrt{x-5})}^{2}$$

Nesmíme zapomenout, že výraz na pravé straně rovnice musíme upravit podle vzorce

(a+b)²=a²+2ab+b², kde a=2 a b=√x-5

$$x+27={2}^{2}+4\sqrt{x-5}+(x-5)$$

$$x+27=4+4\sqrt{x-5}+x-5$$

$$28=4\sqrt{x-5}/:4$$

$$7=\sqrt{x-5}/²$$

$$49=x-5$$

$$x=54$$

Ještě provedeme zkoušku, abychom si ověřili správnost řešení

$$L(54)=\sqrt{54+27}=\sqrt{81}=9$$

$$P(54)=2+\sqrt{54-5}=2+\sqrt{49}=2+7=9$$

$$L=P$$

K={54}