Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Kdy využijeme vzoreček pro PERMUTACE BEZ OPAKOVÁNÍ a jak vůbec vypadá?

  • Permutace bez opakování jsou uspořádané n-tice z těchto n prvků, přičemž platí, že každý prvek se v dané n-tici vyskytuje pouze jednou. Jednotlivé permutace těchto prvků se od sebe liší pořadím prvků. Co to tedy znamená?
  • Hledáme všechny způsoby, kterými lze dané prvky možné uspořádat. Například: kolika způsoby se dá uspořádat na poličku 5 knih, kolik čtyřciferných čísel sestavíme ze 4 různých cifer, kolika způsoby můžeme uspořádat do kruhu 8 jedinců, kolik náhrdelníků lze vytvořit z deseti různých korálků atd.
  • k=n, nerozlišujeme tedy mezi označením k a n, protože si vystačíme pouze s n.
  • Vzorec proč výpočet permutace bez opakování vypadá:

$$P(n)=n!$$

Vzorový příklad:

Kolika způsoby lze deset dětí:

a) poskládat do řady?

b) poskládat do řady tak, aby byla Anička na kraji?

Řešení:

a) Potřebujeme poskládat do řady deset dětí, počet prvků, ze kterých tvoříme permutace je tedy rovný 10.

n=10P(n)=n!P(10)=10!=3 628 800

b) V tomto případě budeme počítat permutace pouze z 9 dětí. Ale protože Anička se může postavit doleva nebo doprava, musíme celou permutaci násobit dvěma.

n=9 ⇒ P(n)=n!P(9)=9!

9!⋅2=725 760