Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci
  • Některé výrazy se dají zjednodušit použitím metody částečného odmocnění.
  • Tato metoda využívá vzorce: $$\sqrt[n]{{a}\cdot{b}}=\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[n]{b}$$ a metody rozkladu na prvočísla
  • S pomocí metody částečného odmocnění se dá výraz $$\sqrt{9\cdot{x}}$$ upravit na $$3\cdot\sqrt{x}$$
  • Postup vypadá takto: $$\sqrt{9\cdot{x}}=\sqrt{9}\cdot\sqrt{x}=3\cdot\sqrt{x}$$
  • V praxi vypadá částečné odmocnění například takto. Výraz $$\sqrt{18}$$ se dá upravit na $$3\cdot\sqrt{2}$$
  • Postup vypadá následovně:$$\sqrt{18}=\sqrt{2\cdot9}=\sqrt{2\cdot3\cdot3}=\sqrt{{2\cdot3}^{2}}=3\cdot\sqrt{2}$$