Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci
  • Lineární rovnice je druh rovnice, která obsahuje jednu neznámou x
  • x se v rovnici vyskytuje klidně i několikrát, ale není umocněno ani odmocněno, například:

$$4x-5=3\cdot(3-x)$$

  • základní tvar lineární rovnice:

$$ax+b=0$$

  • v tomto tvaru jsou a a b reálná čísla, přičemž musí platit, že a≠0
  • člen ax nazýváme lineárním členem (odtud pojmenování lineární rovnice) a b je absolutní člen
  • Příklad lineární rovnice v základním tvaru:

$$3x+9=0$$

V tomto případě je a=3 a b=9