Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Zadání: Z papírového obdélníku o rozměrech 27 cm x 10 cm je zhotoven kvádr. Tmavé čtverce (vyznačené na obrázku) slouží jako podstava kvádru, zbylé bílé části se rozloží mezi boční stěny kvádru. Kvádr je po hranách přelepen lepící páskou tak, aby se papír nikde nepřekrýval.

Jaký je objem kvádru?
A) 250 cm²
B) 270 cm²
C) 275 cm²
D) 550 cm²
E) jiný objem


Řešení:

1) Pro objem kvádru použijeme vzoreček

$$V=a\cdot a\cdot v$$

2) Dosadíme

$$V=5\cdot 5\cdot 11$$

3) Objem kvádru je

V = 275 cm³

Správně je tedy za (C)

Časová náročnost: 3 minuty

Jedná se o příklad z maturitního testu.