Obsah kurzu
Mocniny, odmocniny a částečné odmocňování
Vlastnosti mocnin a odmocnin, druhy exponentů, částečné odmocnění, příklady
0/7
Iracionální rovnice / Rovnice s neznámou pod odmocninou
Jak řešit rovnice, ve kterých se neznámá nachází pod odmocninou?
0/5
Řešené příklady z maturit
0/47
Matematika k maturitě
O lekci

Kolik známe číselných oborů čísel?

 • Víme, že existují:
 1. Přirozená čísla
 2. Celá čísla
 3. Racionální čísla
 4. Iracionální čísla
 5. Reálná čísla

a nově také KOMPLEXNÍ (IMAGINÁRNÍ) ČÍSLA, která značíme velkým tiskacím písmenem C.

Co to ta komplexní (imaginární) čísla jsou a kdy je využijeme?

 • Komplexní čísla rozšiřují obor reálných čísel.
 • Komplexní čísla se skládají z REÁLNÉ a IMAGINÁRNÍ ČÁSTI.
 • Komplexní číslo značíme jako dvojici uspořádaných čísel [x,y], kde x je reálná část a y je imaginární část.
 • Reálnou část komplexního čísla značíme jako Re x a imaginární jako Im x, pokud bychom tedy měli komplexní číslo a [x,y], jeho reálná část by byla rovna x (Re a = x) a imaginární by se rovnala y (Im a=y)

Názorný příklad pro rozlišení reálné a imaginární části komplexních čísel. Urči reálnou a komplexní část těchto čísel:

 • a=[0,2]

Re a=0, Im a=2

 • b [-3,0]

Re b=-3, Im b=0